ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม

Read more

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 อนามัยภาค 9 อุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมมาตรฐานและพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา

ในวันที่ 7 ตุลาคม 25

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ถึง 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more