ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ถึง 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

เชิญชวนการใช้และสวมผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

การประชาสัมพันธ์เชิญ

Read more

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

แค่กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักก็จะทราบถึง
-สิทธิการเลือกตั้ง
-อยู่เขตไหน?
-ลำดับที่ ?
-หน่วยเลือกตั้งไหน ?

Read more