เทศบาลตำบลศรีพนา

ประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพ

Read More
ประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

Read More