ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมอ่างกะซะ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสจักร-ห้วยเซกา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายเซกาใต้ ซอย 6 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,426.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคริสตจักร-ห้วยเซกา กว้าง4เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคสล.สายคริสตจักร-ห้วยเซกา กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. เทศบาลตำบลศรีพนา

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายเซกาใต้ ซอย 6 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,426.50 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ทับถนนคอนกรีตเดิม ศรีพนาเหนือ ซ.4 ม.16

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ทับถนนคอนกรีตเดิม โคกพิทักษ์ ซ.1 ม.15

Read more