ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ทับถนนคอนกรีตเดิม ศรีพนาเหนือ ซ.4 ม.16

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ทับถนนคอนกรีตเดิม โคกพิทักษ์ ซ.1 ม.15

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ทับถนนคอนกรีตเดิม ศรีพนา ซ.10 ม.7 – ศรีพนาเหนือ ซ.6 ม.16

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ทับถนนคอนกรีตเดิม เซกาเหนือ ซ.3 ม.14

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนนลดทางเท้าถนนหน้าธนาคารธกสหน้าโรงเรียนเสาวลักษณ์ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read more