ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564- เดือนกันยายน 2565)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)

Read more