ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ถึง 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายเซกาใต้ ซอย ๖ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๖.๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

Read more