วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Latest:
เทศบาลตำบลศรีพนา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 อนามัยภาค 9 อุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมมาตรฐานและพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 อนามัยภาค 9 อุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมมาตรฐานและพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา