วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Latest:
เทศบาลตำบลศรีพนา

Author: admin2

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม

Read More
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 อนามัยภาค 9 อุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมมาตรฐานและพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา

ในวันที่ 7 ตุลาคม 25

Read More
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เชิญชวนการใช้และสวมผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

การประชาสัมพันธ์เชิญ

Read More