เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น

 

(1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

 (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3) การนำนโยบาย No gift policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ

(6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลศรีพนาลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลประเมิน ITA /มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *