เทศบาลตำบลศรีพนา
ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ถึง 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)