เทศบาลตำบลศรีพนา
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลศรีพนา


              ประชาสัมพันธ์ 📣 เทศบาลตำบลศรีพนา
      🌟#เชิญชวนเที่ยวงาน 🌟 สงกรานต์ประจำปี 2566 💦🔫 

                   ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2566 

             ภายในงาน #พบกับ กิจกรรมมากมาย

              และ #รับชมขบวนแห่นางสงกรานต์
                    ในวันที่ 13 เมษายน 2566 👉