เทศบาลตำบลศรีพนา
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนหน้าอ่างกะซะ กว้าง 3 เมตร ยาว 287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม้น้อยกว่า 1,433 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางความกว้างเฉลี่ย 0.5 เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)