เทศบาลตำบลศรีพนา
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคสล.สายคริสตจักร-ห้วยเซกา กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. เทศบาลตำบลศรีพนา