ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)