เทศบาลตำบลศรีพนา
ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป