เทศบาลตำบลศรีพนา
ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีพนา

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีพนา

> ตำแหน่งที่รับสมัคร 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

> วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

วันที่ 6 กันยายน 2566 – วันที่ 15 กันยายน 2566

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) เทศบาลตำบลศรีพนา