เทศบาลตำบลศรีพนา
ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System)จำนวน 16 ตัว บ้านศรีพนาเหนือ หมู่ที่16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)