ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) จำนวน 16 ตัว บ้านศรีพนาเหนือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)