วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
Latest:
เทศบาลตำบลศรีพนา
จัดชื้อจัดจ้างประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตถนนบำรุงเมือง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)