ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศงานก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถนนศรีพนา ซอย 2 หมู่ 7 – ศรีพนาเหนือ ซอย 3 หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)