เทศบาลตำบลศรีพนา
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวถนนลดทางเท้าหน้าธนาคาร ธกส.-หน้าโรงเรียนเสาวลักษณ์

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวถนนลดทางเท้าหน้าธนาคาร ธกส.-หน้าโรงเรียนเสาวลักษณ์