เทศบาลตำบลศรีพนา
ประกาศ

ประกาศเทศตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567