เทศบาลตำบลศรีพนา
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น

เทศบาลตำบลศรีพนา จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (กิจกรรมทำขนมและอาหารสู่การสร้างอาชีพ) เพื่อเป็นการสร้างแนวคิดและปรับเปลี่ยนอาชีพ ให้เกิดความหลากหลายเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับคนรอบครัว