ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ทต.ศรีพนา ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ทต.ศรีพนา ประจำปี พ.ศ.2564

“ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ทต.ศรีพนา..”

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งดจัด “งานลอยกระทงประจำปี2564” เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-2019)ในจังหวัดบึงกาฬและในอำเภอต่างๆยังมีปัจจัยเสี่ยงสูงอยู่ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)

ทางเทศบาลตำบลศรีพนาจึงต้องงดการจัดงานในปีนี้..

แต่…❗️ทางเทศบาลตำบลศรีพนา ตระหนักถึง งานประเพณีและเข้าใจประชาชน ที่อยากทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ที่สืบสานต่อกันมาอย่างยาวนาน ทางเทศบาลตำบลศรีพนาจัดโซนสำหรับลอยกระทง

 

#โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 อย่างเคร่งครัด…