เทศบาลตำบลศรีพนา
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีพนา นำสุนัขและแมวของท่านมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีพนา นำสุนัขและแมวของท่านมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

#ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีพนา นำสุนัขและแมวของท่านมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวันเวลาที่กำหนด 

**หมายเหตุ : หากท่านใดไม่สะดวกนำสุนัขและแมวมา ณ จุดบริการ ท่านสามารถนำภาชนะพร้อมใส่น้ำแข็งมารับวัคซีนไปฉีดเองได้ #บริการฉีดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

> หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีพนา หมายเลขโทรศัพท์ 088-5123671 น.ส.ผกาวรรณ โสดาคำแสน ผู้รับประสานงาน สนับสนุนโดย : เทศบาลตำบลศรีพนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ