เทศบาลตำบลศรีพนา

กิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 นายนัสธวุฒิ ธิวะโต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม

Read More