เทศบาลตำบลศรีพนา
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ทับถนนคอนกรีตเดิมศรีพนาซอย 10 หมู่ 7 ศรีพนาเหนือซอย 6 หมู่ 16