เทศบาลตำบลศรีพนา
ประชาสัมพันธ์

ปภ.บึงกาฬ ประกาศห้ามเผาพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าและขยะ

ปภ.บึงกาฬ ประกาศห้ามเผาพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าและขยะ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ กองอำนวยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
ได้ออกประกาศเรื่อง ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และขยะ
โดยให้หน่วยงานปกครองในพื้นที่และประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล
เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า และปัญหาอากาศเป็นพิษจากหมอกควัน
จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผาทุกกรณี

หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข จำคุก ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากพบเห็น ไฟไหม้ ให้โทรแจ้งที่เบอร์ ๑๙๙